Kirjeldame Teie ettevõtte juhtimissüsteemi ja viime vastavusse järgmiste standarditega:

• EN ISO 9001 – Kvaliteedijuhtimissüsteemid
• EN ISO 14001 – Keskkonnajuhtimissüsteemid
• ISO 45001 – Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid (endine OHSAS 18001)

• EN ISO 3834 – Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel
• EN 1090 – Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine
• EN 15085 – Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine
• EN 13480 – Metallist tööstustorustikud ja nende valmistamine