• VT-2 tasemel keevitustööde järelevalve (visuaalne katsetamine) vastavalt EVS-EN ISO 17637


• MT-2 tasemel keevitustööde järelevalve (magnetpulbriga katsetamine) vastavalt EVS-EN ISO 17638


Meie spetsialistid on sertifitseeritud vastavalt EVS-EN ISO 9712 ja omavad VT-2 ja MT-2 sertifikaate.